Canisterapie

V rámci dlouhodobého projektu Canisterapie se od roku 2006 každý školní rok účastní 60 - 80 dětí odborně vedených canisterapeutických lekcí se speciálně vycvičenými psy. Ve školním roce 2017/2018 mohl projekt pokračovat díky štědrosti Nadace ČEZ. Děkujeme!

Cílem projektu je pomocí canisterapie podpořit rozvoj osobnosti dětí s postižením a přinášet jim radost z příjemných prožitků.

Canisterapie (rehabilitace pomocí psů) je uznávanou alternativní formou rehabilitace. Pro terapii využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka a klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních. Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při navazování kontaktu s lidmi, kteří obtížně komunikují, při práci s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, s dětmi s mentálním postižením, v logopedické a rehabilitační praxi.

Canisterapii v rámci našeho projektu zajišťuje akreditovaná odbornice s praktickými zkušenostmi a již navázaným dobrým vztahem s dětmi z naší školy. Projekt probíhá formou pravidelných každotýdenních padesátiminutových lekcí. Kromě těchto pravidelných lekcí se každoročně uskutečňují v rámci projektu i speciální akce, například celodenní výlet do přírody nebo Mikulášský den se psy.

Vyhodnocení dosavadního průběhu projektu jednoznačně potvrdilo, že projekt poskytuje očekávané přínosy, zejména pozitivní vliv na děti v těchto oblastech:

  • rozvoj komunikace, řeči a slovní zásoby,
  • rozvoj hrubé motoriky a zlepšení pohybových dovedností,
  • zlepšení psychické pohody a pozitivního naladění,
  • relaxace, uvolnění a celkové zklidnění,
  • zlepšení vztahů a spolupráce v kolektivu,
  • rozvoj vztahu ke zvířatům.

Dosavadní průběh projektu je hodnocen velmi pozitivně jak ze strany dětí a jejich rodičů, tak ze strany pedagogů a psychologů. Naším záměrem je dlouhodobá realizace projektu v dalších letech a zapojení vyššího počtu dětí do terapie.

Realizace projektu dětem dlouhodobě přináší nejen velkou radost, ale zároveň významně podporuje jejich rozvoj.