Finance


Raiffeisenbank – HLAVNÍ bankovní účet on-line

Hlavní bankovní účet je vyhrazen pro všechny platby s výjimkou plateb souvisejících se službami osobní asistence.

Finanční prostředky na hlavním účtu jsou určeny mj. na financování těchto akcí:

  • Činnost divadelního soubor Slunovrat.
  • Dovybavení relaxačně stimulační místnosti Snoezelen.
  • Nákup sportovního vybavení v rámci projektu Sport.

Raiffeisenbank – VEDLEJŠÍ bankovní účet

Vedlejší finanční účet je vyhrazen pouze pro platby související s financováním služeb osobní asistence.