Divadlo

Projekt Divadlo, to je především divadelní soubor Slunovrat, ve kterém působí více než dvacet dětí s mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s autismem. Představení jsou připravována v takovém duchu, aby divadelní práce podněcovala mladé herce k překonání obav a nedůvěry ve vlastní schopnosti, a tak podpořila jejich další rozvoj.

Dlouhodobým záměrem je umožnit působení ve Slunovratu jak školním dětem, tak i mladým lidem po jejich odchodu ze školy. Práce v souboru pro ně může být prostorem k seberealizaci, kterou většina z nich v běžném životě jen obtížně nachází.

V letech 2005-2007 vystupoval Slunovrat v tělocvičně školy před publikem složeným z rodičů, sourozenců, příbuzných, kamarádů a učitelů s představeními Orfeus, Příběh vánoční, Broučci, Pomáda a Kejklíři.

Rok 2008 byl pro Slunovrat začátkem nové éry – společné vystoupení Slunovratu a cimbálové muziky Hradišťan znamenalo pro Slunovrat první "profesionální" vystoupení určené pro širokou veřejnost, navíc uspořádané v prostředí opravdového koncertního sálu.

Velkými úspěchy Slunovratu v období 2008-2022 byla vedle vystoupení s Hradišťanem i vystoupení souboru se skupinou Spirituál kvintet, s orchestrem Filharmonie Hradec Králové a s pěveckými sbory Smetana, s Hanou a Petrem Ulrychovými a skupinou Javory, s Michalem Hrůzou a kapelou Hrůzy, se skupinou Kantoři a s Tomášem Klusem. Pro diváky v zaplněném sále to byl vždy silný kulturní a emotivní zážitek.

Podobné akce máme v úmyslu pořádat každoročně s různými uměleckými partnery. Záměrem Slunovratu pro příští období je vystupovat na divadelních scénách nejen v hradeckém regionu, ale i v dalších místech České republiky. Jedno z mimohradeckých vystoupení má Slunovrat úspěšně za sebou na scéně Vinohradského divadla, kde byl Slunovrat jedním z účinkujících na slavnostním večeru pořádaném Nadací Pangea.

Významným oceněním Slunovratu byl zisk Hradecké múzy za rok 2011 - ceny za významné tvůrčí dílo v oblasti kultury.

Naším přáním je, aby divadelní soubor Slunovrat přinášel radost mnoha lidem, podobně jako se to podařilo při dosavadních vystoupeních, po nichž jsme dostali řadu ohlasů. Zvlášť cenné jsou pro nás reakce od lidí, kteří k hercům ze Slunovratu neměli žádný osobní vztah – od sponzorů, novinářů a "náhodných" diváků. Všechna sdělení v sobě mají silný emoční náboj. Na ukázku alespoň jeden ohlas:

Vaše děti jsou jiné, ale i stejné a šikovné. Děkujeme za práci, kterou jste jim dali a radost, kterou jste dali nám.