Snoezelen

Obsahem dlouhodobého projektu Snoezelen je vybudování speciální terapeutické místnosti a poskytování terapie Snoezelen dětem s mentálním a kombinovaným postižením. 

Cílem projektu je pomocí relaxační a stimulační terapie Snoezelen přispět ke zlepšení kvality života a k rozvoji osobnosti dětí s postižením.

Terapie Snoezelen je jednou z moderních rehabilitačních terapií pro postižené. Je to relaxační a stimulační terapie respektující potřeby, volbu a rytmus dětí s postižením. Vychází z předpokladu, že lidské smysly jsou snadno oslovitelné v příjemném prostředí. V příjemné a bezpečné atmosféře je možné selektivně a účinně oslovit smysly a zároveň dětem poskytnout prostor pro jejich spontánní reakce. Při odstranění všech rušivých podnětů se děti mohou zaměřit jen na vybrané intenzivní smyslové vjemy zvukové, hmatové a zrakové.

Významné efekty terapie:

  • dosažení emočního a psychomotorického zklidnění dětí (uvolnění, spokojenost dítěte, odbourání stresu a napětí, snížení neklidu, agresivních projevů, hyperaktivity),
  • rozvoj smyslového vnímání,
  • zlepšení komunikace a porozumění,
  • aktivace dítěte.

Do projektu je zařazeno přibližně padesát dětí, u kterých je vzhledem k charakteru jejich postižení předpoklad, že pro ně bude terapie Snoezelen nejvíce přínosná. Prostor navazující na terapeutickou místnost je vybaven a používán jako relaxační herna s prvky Snoezelen i pro ostatní žáky školy.

Terapie Snoezelen rozšiřuje nabídku přiměřených aktivit pro děti s postižením.

Realizace projektu má silný potenciál významně ovlivnit rozvoj a spokojenost dětí.