Sport

Je známou pravdou, že děti a mládež mají k pohybovým aktivitám velmi blízko. To platí i pro žáky Speciálních škol, i když jejich dispozice pro pohybové aktivity jsou většinou omezené. Pohyb je pro ně stejně důležitý jako pro jejich nehendikepované vrstevníky, mnohdy ještě důležitější. Vždyť pro hendikepované je sport jednou z možností seberealizace, příležitostí ke smysluplnému trávení volného času - a to nejen v žákovském a studentském věku, ale i později v dospělosti.

Cílem projektu je organizační a finanční podpora sportovních a pohybových aktivit organizovaných pro žáky Speciálních škol v Hradci Králové. V rámci projektu jsme například mj. vybavili sportovní miniareál v atriu školy mobilním basketbalovým košem, venkovními stoly na stolní tenis a dalším sportovním vybavením a zařízením. Pro sportovní kroužek a oddíl stolního tenisu jsme díky sponzorským darům zajistili nákup stolů na stolní tenis, nahrávacího robota a dalšího vybavení.

Podíleli jsme se také na financování a organizování různých sportovních soutěží a jiných akcí zaměřených na pohyb.

Jednotlivé aktivity jsou většinou vedeny učiteli Speciálních škol, rodiče se na těchto aktivitách podílí dle potřeby, časových možností a samozřejmě dle vlastních schopností.

Na Speciálních školách v Hradci Králové jsou pro děti připraveny sportovní a pohybové kroužky:

 • Atletika
 • Basketbal
 • Cyklistika
 • Florbal
 • Lyžování
 • Malá kopaná
 • Plavání
 • Stolní tenis
 • Orientační běh
 • Přehazovaná
 • Přespolní běh
 • Tenis
 • Turistika
 • Vybíjená

Na většině z uvedených kroužků se mladí sportovci setkávají pravidelně každý týden. Kromě pravidelných tréninků jsou pro děti připravovány speciální akce - výcvikové kurzy a sportovní soustředění, ale i soutěže a turnaje. Ty jsou organizovány jak v rámci školy, tak i mezi školami a sportovními oddíly.

Podporu sportovních aktivit koordinujeme společně se Speciálními školami v Hradci Králové a také s sportovním klubem SK Integra. 

Realizace projektu dětem dlouhodobě přináší nejen velkou radost, ale zároveň významně podporuje jejich rozvoj. Doufáme, že pro většinu mladých sportovců zůstane sport a pohyb nedílnou součástí jejich života.