Pro děti, které v životě potřebují podporu svého okolí.

Podporu, kterou jim všichni můžeme věnovat zájmem, pozorností a úctou.

Členy sdružení jsou rodiče dětí, které navštěvují Speciální školy v Hradecké ulici v Hradci Králové. Jsou to děti znevýhodněné a limitované z důvodu mentálního a kombinovaného postižení, s poruchami autistického spektra či z důvodu života v sociálně znevýhodněném prostředí. Ačkoliv je svět těchto dětí v mnohém odlišný od světa většiny jejich vrstevníků, je to svět pestrý a bohatý.

V projektech, které sdružení realizuje, usilujeme o co nejširší nabídku přiměřených aktivit pro znevýhodněné děti. Úzce spolupracujeme s vedením Speciálních škol a se Speciálním pedagogickým centrem – tato spolupráce zajišťuje efektivní zaměření aktivit podle potřeb dětí. Naším cílem je podpořit děti v jejich rozvoji tak, aby se v dětském i dospělém věku dokázaly co nejlépe začlenit do společnosti.

V současné době realizujeme čtyři hlavní dlouhodobé projekty ↓

Podrobnosti k dalším realizovaným i připravovaným projektům najdete v sekci ↓ 

Projekty financujeme z prostředků získaných od členů sdružení, veřejných institucí a komerčních firem. Velmi oceňujeme podporu našich aktivit poskytnutou formou finanční pomoci. Stejně tak oceňujeme zájem, pozornost a úctu, kterou věnujete našim dětem. Poskytnutá podpora nám pomáhá sbližovat "běžný" svět a svět našich dětí, bohatý vřelostí a statečností.